VERGOEDINGEN OP EEN RIJ

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico

 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt.

 

Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt dus niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is.

 

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

 

Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

LET OP: In 2022 hebben we géén contract met de volgende verzekeraars:

- Eno (incl. Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect)

- Zorg en Zekerheid

- Caresq (incl. Aevitae en Iptiq)

Bent u verzekerd bij een van de genoemde verzekeraars dan dient u de factuur zelf bij hen in.

 

De tarieven die wij aan u berekenen in 2022 als u niet of onvoldoende, aanvullend verzekerd bent, ziet u in onderstaande tabel.

 

 

PRESTATIEBESCHRIJVING

TARIEF (€)

 

 

 

 

 

 

 

Zitting

Zitting bekkenfysiotherapie

Lange zitting voor meervoudige zorg(vragen)

Screening

Screening, intake en onderzoek

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

Intake en onderzoek na verwijzing arts

Toeslag aan huis behandeling

Andullatietherapie (15 à 20 minuten)

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Eenvoudige korte rapportage

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Niet nagekomen afspraak (niet binnen 24 uur afgemeld)

 

 

Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage in de praktijk

38,00

50,00

50,00

16,00

50,00

50,00

50,00

19,00

15,-

kostprijs

40,00

75,00

100%

38,00

50,00

50,00

16,00

50,00

50,00

50,00

19,00

15,-

kostprijs

40,00

75,00

100%

PRESTATIE

TARIEF (€)

 

 

 

 

 

 

 

Zitting

Bekkenfysiotherapie

Lange zitting voor meervoudige zorg(vragen)

Screening

Screening, intake en onderzoek

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

Intake en onderzoek

na verwijzing arts

Toeslag aan huis behandeling

 

Niet nagekomen afspraak
(niet binnen 24 uur afgemeld)

 

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Eenvoudige korte rapportage

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Andullatietherapie
(15 à 20 minuten)

 

 

Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage in de praktijk

38,00

50,00

50,00

 

16,00

50,00

         50,00

 

          50,00

 

19,00

100%

 

kostprijs

 

40,00

75,00

 

 

15,-

PRESTATIE

TARIEF (€)

 

 

 

 

 

 

 

Zitting

Bekkenfysiotherapie

Lange zitting voor

meervoudige zorg(vragen)

Screening

Screening, intake en
onderzoek

Eenmalig fysiothera-

peutisch consult

Intake en onderzoek

na verwijzing arts

Toeslag thuisbehandeling

Niet nagekomen afspraak

(niet binnen 24 uur afgemeld)

Verstrekte verband-

en hulpmiddelen

Eenvoudige rapportage

Meer gecompliceerde,

tijdrovende rapporten

Andullatietherapie
(15 à 20 minuten)

 

 

Op al onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage in de praktijk

38,00

50,00

50,00

 

16,00

50,00

 

50,00

 

50,00

 

19,00

100%

 

kostprijs

 

40,00

75,00

 

 

15,-